Orbit

520系友回娘家日

  • 2017-06-21

520日学校系友回娘家活动,新闻系30届、47届、67届系友,约60位回新闻馆团聚,由陈百龄主任接待,郑瑞成、彭家发、汪琪、臧国仁、孙曼苹、吴筱玫等多位老师出席与系友话家常回忆当年,场面温馨热闹。

This is an image
30届系友合影

This is an image
47届系友合影

This is an image
67届系友合影